„Animacje” – wystawa fotografii, pokaz filmów, spotkanie z filmowcami

Data: 25 listopada 2010 roku, godzina 16.00 Miejsce: Liceum Ogólnokształcące nr I im. St. Staszica, ul. Kilińskiego 19, Ostrowiec Św.

szkicezbezruchu_kadr
Kadr z filmu „Szkice z bezruchu”

„ANIMACJE” to wydarzenie artystyczne, które ma na celu animowanie niespokojnych i poszukujących młodych ludzi do rozwijania twórczej strony swojej osobowości oraz ośmielenie ich do manifestowania własnych działań artystycznych szerszej publiczności. Współcześnie nowe media dają nam ogromne możliwości, przy minimum zaangażowania i niewielkiej pomocy przyjaciół, dokonywania niezwykłych realizacji fotograficznych czy filmowych. A rozbudzenie w sobie takich pasji może stać się w przyszłości sposobem na życie.

Pierwsze kroki w tym kierunku wykonuje ośmioro młodych ludzi, którzy podczas „ANIMACJI” przedstawią swoją debiutancką wystawę fotograficzną. Natomiast ich starsi koledzy, którzy od kilku lat realizują projekty artystyczne, zaprezentują swoje pierwsze obrazy filmowe. Po projekcji planowana jest dyskusja z autorami filmów na forum humanistycznie i filmowo zorientowanej młodzieży licealnej.
„ANIMACJE” stają się więc okazją do spotkania z nowymi światami cudzej wrażliwości, ale także do (tytułowego) animowania do działania. Wskazują także, gdzie w Ostrowcu można swoje pasje rozbudzać i realizować.

W programie:

 1. Otwarcie wystawy uczestników zajęć fotograficznych Ogniska Pracy Pozaszkolnej
  Uczestnicy wystawy: Magdalena Adamska, Aleksandra Forma, Michał Kamiński, Piotr Morawski, Jowita Paszko, Kinga Rybak, Magdalena Szkatulska i Magdalena Wiącek. Instruktor: Wojciech Mazan
  Jest to pierwsza wystawa fotograficzna w blisko 30-letniej historii Ogniska Pracy Pozaszkolnej (dawnej Państwowe Ognisko Plastyczne) w Ostrowcu Św. Od marca 2010 zajęcia fotograficzne rozszerzają ofertę edukacyjną placówki. Obecna wystawa jest także debiutem artystycznym wszystkich ośmiorga młodych i zdolnych osób.
  Na wystawę składa się blisko 70 fotografii, które powstały w ciągu 4 miesięcy zajęć. Na wystawie dominuje fotografia cyfrowa i zrealizowane w takiej właśnie technice są poszczególne tematy, które poruszane były na cotygodniowych zajęciach – przyroda, miasto, portret, abstrakcja. Niewielką lecz ważną część ekspozycji stanowią eksperymenty fotograficzne. Na wystawie zobaczyć będzie można przykłady fotografii otworkowej, w tym przypadku wykonywanej skonstruowanym na zajęciach aparatem z pudełka po zapałkach. Ten typ fotografii umożliwia wykonywanie niepowtarzalnie malarskich zdjęć. Innym eksperymentem i jednocześnie spotkaniem z ciemnią fotograficzną była tzw. rayografia, czyli technika wykonywania zdjęć z pominięciem jakiegokolwiek aparatu, wymyślona przez awangardowego artystę Man Raya.
  Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Kilińskiego 12A, Ostrowiec Św., tel. 041-262-71-97
  Zajęcia fotograficzne kierowane do gimnazjalistów i licealistów odbywają się w każdy piątek w godz.16.00-18.00.
 2. Pokaz filmu „Symetria_01”, reżyseria Maciej Dzikliński, 30 min., 2010 (premiera!)
  Projekt na pograniczu tradycyjnego filmu fabularnego i videoartu. Zabieg całkowitej rezygnacji z dialogów na rzecz muzyki, każe widzowi skupić się przede wszystkim na symbolice obrazu. Film podejmie próbę zobrazowania pewnego zjawiska społecznego, jakim jest wzajemne oddziaływanie na siebie skrajnie odmiennych grup społecznych we współczesnym świecie oraz rola jednostki w tym procesie.
  Po projekcji dyskusja i spotkanie z autorem filmu.
 3. Pokaz filmu „Szkice z bezruchu”, reżyseria Jakub Kasznia, 45 min., 2010
  Film opowiada wielopłaszczyznową historię ludzkich doświadczeń zaklętą w bajkowej metaforze. Sama fabuła jest najprostsza z możliwych. Traktuje o misji, którą należy wypełnić z powodu wyższych racji, bez oglądania się na swoje miejsce w historii, o powinności, od której nie ma ucieczki i sposobie na wyłamywanie systemu, który teoretycznie jest nie do podważenia, a więc w gruncie rzeczy o ciężkim, meczącym pochodzie ku wolności. Film stanowi klucz do odpowiedzi na prymarne pytania, jakie zadaje sobie ludzkość, ale robi to w sposób, który wymaga od widza pewnej aktywności, nie pozostawia go samotnie w wirującym wszechświecie niedopowiedzeń, jeśli taką aktywność widz w sobie uruchomi.
  Po projekcji dyskusja i spotkanie z autorem filmu.

Fotografie prezentowane na wystawie:

Kadry z filmu „Symetria 01” autorstwa Macieja Dziklińskiego:

Kadry z filmu „Szkice z bezruchu” autorstwa Jakuba Kaszni:

Organizatorzy wydarzenia:
Liceum Ogólnokształcące nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Św.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Św.
Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *