„Interdyscyplinum mobile” – otwarcie wystawy

Otwarcie wystawy 2 września 2011, godz. 18.00, BWA, Ostrowiec Św.

„Interdyscyplinum Mobile” to jubileuszowa wystawa absolwentów z okazji 30-lecia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wystawa uświetni okrągłą rocznicę powstania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, które przez trzydzieści lat swego istnienia (otwarte zostało we wrześniu 1981 roku), najpierw jako Państwowe Ognisko Plastyczne (nazwa do 2005 roku) rozwijało wrażliwość i odkrywało zdolności artystyczne rzeszy ostrowieckiej młodzieży. Od 1999 roku ognisko plastyczne jest jednostką Powiatu Ostrowieckiego.

Interdyscyplinum Mobile - plakat
proj. A. Połaniecka, M. Jedlikowski, M. Biedka

Do wystawy zaproszeni zostali absolwenci ogniska plastycznego w Ostrowcu Św., którzy dziś wykonują różne zawody artystyczne i pochodne, które w jakimś stopniu są konsekwencją uczęszczania do owej placówki. W wystawie wezmą też udział absolwenci Ogniska, którzy jeszcze studiują na kierunkach artystycznych, ale także osoby, dla których twórczość artystyczna nie jest głównym zajęciem w życiu. Warto z perspektywy tych 30 lat spojrzeć na dorobek dawnych uczniów, dziś nierzadko uznanych artystów lub studentów kierunków artystycznych.
W wystawie weźmie udział trzydziestu jeden absolwentów OPP. Oto pełna lista uczestników wystawy: Artur Bartkiewicz, Aleksandra Biedka, Donata Anna, Maciej Frankiewicz, Monika Gul, Marcin Janiec, Marcin Jedlikowski, Mateusz Kilian, Olga Kisiel, Andrzej Królikowski, Justyna Łada, Krzysztof Łyżyń, Agnieszka Martun, Karolina Masłowska, Monika Misztal, Maria Młodzińska-Gajowik, Małgorzata Mróz, Agnieszka Połaniecka, Agnieszka Radlak, Edyta Skarba, Paulina Słapek, Agnieszka Słodkowska, Mariusz Swat, Joanna Szponarska, Radosław Szymański, Anna Tokarz, Paweł Wątroba, Rafał Wójcik, Piotr Zemsta, Tomasz Zugaj i Paweł Żugaj.
W wyborze uczestników wystawy kuratorzy nie ograniczali się tylko do osób tworzących w tradycyjnych dziedzinach sztuki, gdyż zubożyłoby to pełny obraz możliwości rozwoju perspektyw osobowych i zawodowych absolwentów ogniska plastycznego. Na wystawie zaprezentowane zostaną, poza tradycyjnym malarstwem, grafiką i rzeźbą, także m.in. wideoart, film animowany, komiks, szkło i tkaniny artystyczne, modele mebli, projekty dekoracji wnętrz, instalacja, fotografia, itd. Uzupełnieniem i utrwaleniem wystawy stanie się jubileuszowy album, którego promocja odbędzie się podczas wernisażu. Zawierać on będzie m.in. rys historyczny placówki (ze szczególnym uwzględnieniem działalności śp. Kazimierza Bąka, wieloletniego charyzmatycznego dyrektora OPP) oraz prace przedstawiane na wystawie wraz z prezentacją sylwetek artystów.

Wystawa czynna do 02.10.2011

więcej o OPP: http://ogniskoplastyczne.wordpress.com/

Kuratorzy:
Marcin Jedlikowski
Wojciech Mazan
Organizatorzy:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Św.
Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Św.
Patronat medialny:
„Echo Dnia”,
„Gazeta Ostrowiecka”,
Ostrowiec.TV,
Radio Kielce,
„Wiadomości Świętokrzyskie” ,
wici.info
Współorganizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Św.
Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
Patronat Honorowy:
Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Zdzisław Kałamaga – Starosta Powiatu Ostrowieckiego
Jarosław Wilczyński – Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *