Mobilna Przestrzeń Kultury

Równo 75 lat temu jedna trzecia mieszkańców Ostrowca została zamordowana. W dniach 10-12 października 1942 roku Niemcy w ramach tzw. akcji likwidacyjnej wywieźli na natychmiastową śmierć w komorach gazowych Treblinki około 10 000 ostrowieckich Żydów. Brak słów do opisania czym była i nadal jest dla naszego miasta ta niewyobrażalna zbrodnia. Bez pamięci o żydowskiej historii Ostrowca jesteśmy duchowo ułomni.

W rocznicę tych wydarzeń, wraz z Muzeum Żydowskim Galicja, w dniach 7-18 października organizujemy cykl wydarzeń dotyczących historii i kultury polskich Żydów. W ramach „Mobilnej Przestrzeni Kultury” zapraszamy Was do wzięcia udziału w wystawie „Wszystkie drogi… historie Żydów ocalonych z Zagłady”, w warsztatach plastycznych oraz w spacerze po żydowskim Ostrowcu. Szczegółowe informacje znajdziecie poniżej.

 

WYSTAWA „Wszystkie drogi… – historie Żydów ocalonych z Zagłady”
wernisaż 7 października, godz. 18.00
Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 70 (hol na pierwszym piętrze)
wystawa prezentowana do 18 października

Wszystkie drogi wiodły do śmierci… pisała tuż po II wojnie światowej Rajzla Żychlińska, wybitna żydowska poetka, w pełnym goryczy wierszu „Bóg zakrył swoją twarz”. Jej słowa brzmią niezwykle prawdziwie w odniesieniu do ponad 3 milionów polskich Żydów, spośród których Zagładę przeżyło zaledwie 10 procent.

Nawiązując do słynnego utworu Żychlińskiej, wystawa „Wszystkie drogi…” – historie Żydów ocalonych z Zagłady stara się jednak pokazać te drogi, które wiodły nie do śmierci, lecz do ocalenia. Na przykładzie losów siedemnastu osób pochodzących z terenów dawnej Galicji, które przeżyły Holokaust, zaprezentowano różne drogi przetrwania i opisano dramatyczne decyzje i niebezpieczeństwa, z którymi każda z tych osób musiała się zmierzyć.

Wystawa Wszystkie drogi… – historie Żydów ocalonych z Zagłady została stworzona jako ekspozycja edukacyjna. Jej celem jest ukazanie różnych dróg przetrwania i przekazanie jak najszerszemu gronu odbiorców niezwykłego przesłania ocalonych z Zagłady.


WARSZTATY 
„Portret z pamiętnika” – warsztaty plastyczne dla młodzieży
11 października, godz. 11.00
Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 70/28

Nie zachowało się żadne zdjęcie Rywki Lipszyc, autorki pamiętnika z łódzkiego getta. Nie wiemy więc, jak Rywka wyglądała. Jedynym jej portretem jest ten, który wyłania się z zapisanych przez nią samą słów. Podczas warsztatów plastycznych powstaną portrety Rywki Lipszyc techniką mikrografii, wykorzystując cytaty z jej pamiętnika.


WARSZTATY „Polsko-żydowska mozaika”

11 października, godz. 13.00
Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 70/28

Warsztaty dla młodzieży polegające na tworzeniu wystawy ukazującej złożoność żydowskiej historii i kultury. Uczestnicy podzieleni na grupy, opracowują dane zagadnienie (tożsamość, religia, historia, sztuka, Zagłada, pamięć) w formie panelu wystawy, a następnie wspólnie układają 6 paneli odpowiadających poszczególnym tematom w jedną całość, równocześnie zastanawiając się nad możliwymi powiązaniami pomiędzy tymi tematami i alternatywnymi układami tej „mozaiki”.

 

WARSZTATY „Napisz to po hebrajsku!” – warsztaty dla dorosłych
14 października, godz. 16.00
Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 70/28

Podczas warsztatów uczestnicy poznają alfabet hebrajski i symboliczne znaczenie jego liter oraz tajniki pracy sofera – kopisty przepisującego święte zwoje Tory. Będą mogli również poćwiczyć pisanie hebrajskich liter. Odbiorcy: dorośli.

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy na warsztaty pod adresem: nieztejbajki@gmail.com


SPACER 
„Żydowski Ostrowiec
14 października, godz. 12.00
spotkanie pod Pomnikiem Żydów Ostrowieckich, ul. Starokunowska

 

Projekt „Mobilna przestrzeń kultury II” to kontynuacja projektu realizowanego w 2015 roku przez Żydowskie Muzeum Galicja z Krakowa. Projekt zakłada przygotowanie mobilnej oferty kulturalno-edukacyjnej związanej z dziedzictwem żydowskim i zrealizowanie cyklu 12 wydarzeń (wystawy, warsztaty, wykłady, pokazy filmowe, koncerty) w wybranych 4 miejscowościach (Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski w woj. świętokrzyskim i Biecz, Zator w woj. małopolskim).

Główny cel projektu to ułatwienie dostępu do wydarzeń kulturalnych mieszkańcom małych miejscowości i rozwój kompetencji kulturowych mieszkańców woj. małopolskiego i świętokrzyskiego poprzez podnoszenie świadomości na temat wieloaspektowej kultury żydowskiej. To także próba odejścia od stereotypowego postrzegania judaizmu i kultury żydowskiej jako swoistej „cepelii” i pokazania wieloaspektowości kultury żydowskiej i dziedzictwa kulturowego w różnorodny jeśli chodzi o formę, sposób.
Termin realizacji projektu: czerwiec – listopad 2017.

Partnerzy projektu:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia im. J.Matejki w Zatorze
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im Jadna Pazdura w Starachowicach
Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *